×

سریع و امن متین vip

اشتراک آی پی اختصاصی

ای پی اختصاصی یک ماهه

 • پروتکل PPTP و L2TP
 • پهنای باند و ترافیک نامحدود
 • قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان
 • انتخاب کشور های موجود
 • هدیه پروکسی تلگرام دارد
در ماه 100 هزار تومان

 • ای پی اختصاصی سه ماهه

  • پروتکل PPTP و L2TP
  • پهنای باند و ترافیک نامحدود
  • قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان
  • انتخاب کشور های موجود
  • هدیه پروکسی تلگرام دارد
  3 ماه 270000 هزار تومان

ای پی اختصاصی یک ساله

 • پروتکل PPTP و L2TP
 • پهنای باند و ترافیک نامحدود
 • قابل استفاده ۲ دستگاه همزمان
 • انتخاب کشور های موجودهدیه پروکسی تلگرام دارد
12 ماه900000 هزار تومان

متین وی پی ان